Løvebakken
Løvebakken
25. Kjell Erik Eilertsen om den nye overklassen
Loading
/

Kjell Erik Eilertsen er ikke redd for å mene noe, og som tidligere journalist har han god oversikt over hva som skjer i kongeriket. I denne episoden skal vi snakke om den nye statsfinansierte overklassen som har sugerør i statskassen og lever av å mene noe, påvirke og grafse til seg mer penger fra felleskapet, nemlig Non Government Organisations, forkortet NGO.

Disse ikke statlige organisasjonene som ironisk nok er helt avhengig av statlige overføringer er en trussel mot demokratiet i følge Eilertsen.  Vi er på vei til NGO-kratiet, der et knippe statssubsidierte særinteresseorganisasjoner setter dagsorden og styrer den offentlige diskurs.

Vi er innom Terje Røed Larsens fantastiske reise i fredens tjeneste som har bemektiget seg med minst 45 millioner av dine skattepenger, og vi avslutter med noen betraktninger om hvordan forutsetningsløse politikere kaster penger ut av vinduet. Spenn deg fast, lad opp krenkometeret for her går det unna.