Mikkel Dobloug

Chr. Mikkel Dobloug

Økonom og investor
Mikkel Dobloug er utdannet økonom fra Sveits, og har en mastergrad i Strategi og Diplomati fra London School of Economics. Mikkel mener selv at han er et godt eksempel på den multikulturelle tidsalder vi lever i, med en far fra Mali og en mor fra Norge. Han har vært svært aktiv i partiet Venstre, og satt som folkevalgt i sin kommune i to perioder. Mikkel er og var kjent for å være ganske uredd, og blir beskrevet som en fargeklatt.
Mikkel har han vært en tydelig stemme i norsk kulturminnedebatt både ved å sitte i styret i Norsk kulturarv, vært med på å etablere foreningen Fredet, og ved å pusse opp og videreutvikle Per Gynt Gården i Gudbrandsdalen. Mikkel er i dag honorær konsul for republikken Kazakhstan, og er fortsatt en samfunnsengasjert person.

Monica Staff

Monica Staff

Civiløkonom og investor
Monica Staff er civiløkonom fra Copenhagen Businesschool. Men, det er så lenge siden at dengang het det Handelshøjskolen i København. Driver i dag investeringsselskap sammen med sin familie. Monica var tidligere økonomisjef i Det Norske Samlaget, derav hennes brennende engasjement for våre språk og dialekter.

Hun har en mørk fortid fra oljebransjen som controller i NPC, og var en periode leder for funksjonærforeningen i selskapet. Oppvokst på nordvestlandet med saltvann i blodet. Jobbet på fabrikktråler i unge dager, og har sjømannslivet under huden.